Page 11 - Dergi 19
P. 11

Siyaset

     Kosova’nın Üsküp Büyükelçisinden Yine Irkçı


                Daha önce de Türkiye, Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden
     Paylaşım Kosova’nın Üsküp Büyükelçisi, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
        osova’nın Üsküp Büyükelçisi                    T.C. Üsküp Büyükelçiliği: “Dedaj’ın
        Gjergj Dedaj, 15 Ağustos’ta Fa­                 Açıklamalarını Kınıyoruz”
     Kcebook hesabından yaptığı pay­                     Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükel­
    laşımla yeniden Türkiye, Türkler ve Cum­                çiliği, Kosova’nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj
    hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ha­                  Dedaj’ın Türkiye Cumhuriyeti ve Cum­
    karet etti. Dedaj, gelen tepkiler üzerine                hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik
    paylaşımı sildi.                            düşmanca söylemlerini kınadı.
     Tiran’da açılan 15 Temmuz Anıtının                   Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu
    fotoğrafını paylaşan Dedaj, “Tiran’da Er­                ifadelere yer verildi:
    doğan Türkiye’sinin siyasi anıtına hayır.                 “Kosova’nın Üsküp Büyükelçisinin Ti­
    Orada Osmanlı İmparatorluğunun soy­                   ran’daki “15 Temmuz Demokrasi Parkı”nda
    kırımına, Tivar katliamına, komünizm                  bulunan anıtla ilgili yaptığı paylaşımda
    mağdurlarına ve Kosova savaşı anıtları                 kullandığı mesnetsiz iddiaları ve Sayın
    için yer vardır fakat asla Erdoğan Türki­                Cumhurbaşkanımızı hedef alan düşmanca
    ye’sinin politikaları için değil” yazdı.                söylemi şiddetle kınıyoruz.
     Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı                  Bu son paylaşım, daha önce de ülkemiz
    Beycan İlyas, Kosova büyükelçisinin açık­                aleyhinde açıklamalarda bulunan ve ta­
    lamalarını “saçma” olarak nitelendirdi ve                şıdığı unvanın kendisine yüklediği so­
    bu paylaşımı sert bir şekilde kınadıklarını               rumluluğun farkında olmayan Kosova’nın
    söyledi.                                Üsküp Büyükelçisi Dedaj ile görüşmeme
     İlyas, “Kosova Büyükelçisi bir kez daha                yönünde aldığımız kararın doğruluğunu
    yaptığı paylaşımla ırkçılığını gözler önüne               göstermektedir.
    sermiştir. Türk milletine, Türkiye’ye ve                 Dostlarımızdan beklentimiz, demok­
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a                  rasinin savunulmasında övünülecek bir
    hakaret etmiştir. Türk Demokratik Partisi bir toplantıyı TDP yetkililerinin terk ede­ sınav vermiş olan ülkemizin FETÖ başta
    olarak bu durumu kınıyoruz” ifadelerini ceğini kaydeden İlyas, “Eğer ki bu payla­ olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği
    kullandı.              şımlarından dolayı özür dilemezse hem kararlı mücadelede gereken dayanışma
                      buradaki soydaşlarımız hem de Koso­ ve işbirliğini sergilemeleridir.”
     “Bu Büyükelçiyi Tanımıyoruz”   va’daki soydaşlarımızla birlikte bu şahsı
     Kosova Büyükelçisini tanımadıklarını Kosova Büyükelçiliği önünde protesto
    ve bundan sonra da katılacağı herhangi edeceğiz” dedi.

     Kuzey Makedonya, Kıbrıs Rum Kesimi ile


             Diplomatik İlişkileri Başlattı      Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis ile iki
    ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını öngören protokol anlaşmasını imzaladı.
                                        lerimizde yeni bir sayfa açıp işbirliği, dostluk
                                        ve refah yolunda yeni adım atıyoruz” ifade­
                                        lerine yer verdi.

                                         Dışişleri Bakanları Dimitrov ve Dendias
                                        İlk Kez Bir Araya Geldi
                                         Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola
                                        Dimitrov, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de
                                        katıldığı AB Dışişleri Bakanları toplantısı kap­
                                        samında Yunan MevkidaşıNikosDendias ile
                                        görüştü.
                                         Yunanistan’da yeni hükümetin göreve gel­
                                        mesinin ardından bu görüşme dışişleri bakanları
                                        arasında ilk görüşme olarak kayda geçti.
                                         Yunan Bakan Dendias, görüşme ile ilgili
       inlandiya’nın başkenti Helsinki’de dü­ lomatik ilişkilerin kurulmasını öngören pro­ yaptığı açıklamada görüşmede Prespa an­
       zenlenen AB ve aday ülkelerinin dış­ tokol anlaşmasını imzaladı.  laşması üzerinde durulduğunu kaydetti.
      Fişleri bakanları toplantısına katılan  Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov,yaptığı  Dendias, görüşmede Yunanistan olarak
    Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Di­ açıklamada “Bu anlaşmayla Avrupa bünye­ Prespa anlaşmasının uygulanması noktasında
    mitrov, Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı sindeki bir ittifakımızla daha dostluğumuzu  ısrarcı olacaklarını ifade etti.
    Nikos Hristodulidis ile iki ülke arasında dip­ resmiyete taşıdık. Bugün itibariyle ikili ilişki­
                                                  YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16