Page 9 - Dergi 19
P. 9

Dünya


     “Suriye’nin En Büyük Tehdit Kaynağı         PKK ve Uzantısı YPG-PYD’dir”
      Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran
    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

                                        sürecin ilerletilmesi için gayret göster­
                                        diklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
                                        “Bugünkü istişarelerimizde usul kuralları
                                        konusunu da Birleşmiş Milletler ile eş
                                        güdüm hâlinde sonuçlandırarak Anayasa
                                        Komitesi'nin çalışmalarına bir an önce
                                        başlamasını sağlamayı kararlaştırdık”
                                        dedi.

                                         “Türkiye, Suriye Sınırı Boyunca Bir
                                        Terör Oluşumuna Rıza Göstermeyecek”
                                         Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve’de Fı­
                                        rat'ın doğusundaki durumu da istişare
                                        ettiklerini aktararak şöyle devam etti:
                                        “Bu mesele hem Suriye'nin siyasi birliği
                                        ve toprak bütünlüğü hem de Türkiye'nin
                                        millî güvenliği bakımından kritik önem
                                        taşıyor. Hâlihazırda Suriye topraklarının
                                        dörtte birinden fazlası bölücü terör ör­
        umhurbaşkanı Recep Tayyip Er­ ve hava operasyonlarında hayatını kay­ gütünün işgali altında bulunuyor. Örgüt
        doğan, Rusya Devlet Başkanı beden sivillerin sayısının bine yaklaştığına burada çocuk asker kullanmaktan halkı
      CVladimir Putin ve İran Cumhur­ dikkati çekti.           zorla silahaltına almaya, etnik temizlik
    başkanı Hasan Ruhani, 17 Eylül’de Çankaya  Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ola­ faaliyetinden insanların mallarını gasp
    Köşkünde gerçekleştirdikleri “Suriye” ko­ rak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 etmeye kadar her türlü zulmü işliyor."
    nulu Türkiye­Rusya­İran Üçlü Zirvesi son­ milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi  Suriye krizinin ilk anlarından itibaren
    rasında ortak basın toplantısı düzenledi.  yaşanmasına seyirci kalamayız. Böylesi göç meselesinin Suriye toprakları içinde
                      bir vahim gelişme sadece ülkemizi değil çözülmesi gerektiğini ifade ettiğini yine­
      “Suriye'de Siyasi Çözüm Umutlarını bütün Avrupa'yı etkileyecektir” değer­ leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türki­
    Yeşertecek Önemli Kararlar Aldık”  lendirmesinde bulundu.       ye'nin sığınmacı yükünü tek başına taşı­
      Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Plat­ Zirve’de görüş birliğine varılan hususlar yamayacağı ortadadır. Ülkemizin yeni bir
    formu çerçevesinde düzenledikleri Ankara doğrultusunda önümüzdeki günlerde göç akınını kaldırması da zaten mümkün
    Zirvesi vesilesiyle konuklarını ağırlamaktan bölgede hayırlı gelişmelerin yaşanacağını değildir. Artık Suriyelilerin ülkelerine gü­
    duyduğu memnuniyeti ifade ederek Üçlü ümit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Er­ venli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşle­
    Zirve'de İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve doğan, gündemlerindeki diğer bir önemli rine yoğunlaşmamız gerekiyor” ifadelerini
    Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki konunun da Anayasa Komitesi'nin te­ kullandı.
    ihtilafı tüm boyutlarıyla ele aldıklarını şekkülü olduğunun altını çizdi.  Basın toplantısının ardından Cumhur­
    bildirdi.               Anayasa Komitesi'nin üyeleri ve usul başkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı
      Zirve kapsamında gerçekleştirdikleri kurullarının belirlenmesinde yapıcı ve Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin
    ikili, üçlü ve heyetler arası görüşmelerin esnek bir tutum sergilediklerini, siyasi akşam yemeğinde bir araya geldi.
    her açıdan verimli geçtiğine inandığını
    belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zir­
    ve'de, Suriye'de siyasi çözüm umutlarını
    yeşertecek önemli kararlar aldık. Suriye'nin
    toprak bütünlüğüyle siyasi birliğinin ko­
    runması hususunda hepimizin de aynı
    hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha
    teyit ettik. DEAŞ ile mücadele altında
    terör örgütlerine destek verilmesinin
    kabul edilemezliğini vurguladık” şeklinde
    konuştu.

      “Türkiye Olarak Sınırlarımızın Hemen
    Bitişiğinde Yeni Bir Trajedi Yaşanmasına
    Seyirci Kalamayız”
      İdlib'de tırmanan gerginliğin görüş­
    melerin odak noktalarından biri olduğuna
    işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ni­
    san ayından bu yana İdlib'e yönelik kara
                                                   YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL 09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14