Page 13 - Dergi 19
P. 13

Ekonomi

     Bakan Apostolska İstanbul’da Yatırım Olanaklarını Tanıttı


      İstanbul Sanayi Odasının daveti üzerine Türkiye’ye giden heyet, yerli veya yabancı fark etmeksizin ekonomik
    büyüme planı ve yatırımlara mali destek yasasıyla Kuzey Makedonya’nın yatırımcılara önemli teşvikler verdiğini
    söyledi.
        ış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı
        Zorica Apostolska, Gazi Baba Belediye
      DBaşkanı Borçe Georgievski eşliğinde iki
    gün boyunca İstanbul’da Kuzey Makedonya’nın
    yatırımcılara sunduğu imkanlar hakkında tanıtımlar
    gerçekleştirdi.
      İstanbul Sanayi Odasının daveti üzerine Türki­
    ye’ye giden heyet, yerli veya yabancı fark etmeksizin
    ekonomik büyüme planı ve yatırımlara mali destek
    yasasıyla Kuzey Makedonya’nın yatırımcılara
    önemli teşvikler verdiğini söyledi.
      İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin olduğunu vur­
    gulayan Bakan Apostolska, İstanbullu işadamlarına
    yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
      Kuzey Makedonya heyeti ziyaret kapsamında
    birçok şirketin genel merkezini de ziyaret etti.

     Kuzey Makedonya-Türkiye                  Temmuz’da 21 bin


         Ticaret Hacminde                   673 Türk Turist


           %9,4’lük Artış                      Ağırladık     Geçen yılın aynı dönemine göre %9,4 oranında artan ikili
    ticaret hacminde Türkiye’den yapılan ithalat 224 milyon 196  Ocak­Temmuz ayları arasında ülkemizi zi­
    bin Euro, Türkiye’ye yapılan ihracat ise 47 milyon 924 bin  yaret eden Türk turist sayısı 64 bin 983 olarak
    Euro olarak kayda geçti.                  hesaplandı.

        evlet İstatistik Kurumunun verilerine göre Ocak­Temmuz  Devlet İstatistik Kurumu, Temmuz ayı turizm ve­
        ayları arasında Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki  rilerini açıkladı.
     Dticaret hacmi 272 milyon 120 bin Euro oldu.        Buna göre Temmuz’da 97 bin 666’sı yabancı
     Geçen yılın aynı dönemine göre %9,4 oranında artan ikili ticaret  olmak üzere toplam turist sayısı %2,5 azalarak 171
    hacminde Türkiye’den yapılan ithalat 224 milyon 196 bin Euro,  bin 862 oldu.
    Türkiye’ye yapılan ihracat ise 47 milyon 924 bin Euro olarak kayda  Temmuz’da Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden
    geçti.                           Türk turist sayısı ise 21 bin 673 olarak kayda geçti.
     Kuzey Makedonya’nın ihracatı Ocak­Temmuz ayları arasında  Türk turistlerin geceleme sayısı ise 29 bin 452 oldu.
    %14,6 artarak 3 milyar 772 milyon Euro’ya yükselirken, ithalat  Ocak­Temmuz ayları arasında ülkemizi ziyaret
    %12 artarak 4 milyar 833 milyon Euro olarak gerçekleşti. Dış  eden Türk turist sayısı 64 bin 983 olarak hesaplandı.
    ticaret açığı 1 milyar 111 milyon Euro olarak hesaplandı.
                                                 YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18