Page 14 - Dergi 19
P. 14

Röportaj     Sancak Boşnakların Lideri ve SDA
     Başkanı Dr. Suleyman Uglyanin

                   Uglyanin: Balkanların En
      Mitorviça’da
    doğdu, Priştine ve

     Saraybosna’da    Önemli Siyasi Faktörü Türkiye
     eğitim aldı, Yeni
     Pazar’da doktor
      olarak hizmet       esmi kayıtlara göre Sırbistan’da 121 kayıtlı selesinin halledilmesi idi. Diğer bir amacımız ise yerli,
                   parti bulunmakta. Normalde 10 bin kişi ile geçmişi asırlar öncesine dayanan Boşnak milletinin
       etti, Boşnak    Rparti kurulurken azınlık partileri bin yetişkin konumunu belirlemek idi.
               ile parti kurabiliyor. Sırbistan’da 22 azınlık kaydını  SDA olarak kuruluşumuzdan bu yana, 3 devlet sü­
    haklarını arayan   yaptırmış durumda. Biz de bu sayıda son 30 yılda resince (Yugoslavya­Sırbistan Karadağ­Sırbistan) bir
       ve savunan   tarihte adını büyük harflerle yazdıran, Aliya İzetbego­ parlamenter parti oldu. Yerel, cumhuriyet ve federasyon
               viç’ten sonra Boşnak davasında bugünün efsane lideri idareleri düzeyinde temsillerimiz oldu. Devletin de­
     siyasetçi olarak   olan Demokratik Eylem Partisi (SDA) Sancak Başkanı mokratik kurumları aracığıyla yapılabilir ne varsa biz
               Dr. Suleyman Uglyanin ile görüşerek bir röportaj ger­ yapmaya başardık. Bir tek Sancak bölgesinin statüsünü
       yeni dönem   çekleştirdik. Sancak’taki bugünkü durumu, yaptıklarını ve Boşnakların Anayasal statüsünü çözüme kavuştur­
               ve yapacaklarını gündeme getirdik.     mayı başaramadık. Boşnaklara hala millet olma hakkını
     Balkan tarihine    Dr. Suleyman Uglyanin 29 yıl önce bir entelektüel elde edemedi.
     mührünü koydu.    Müslüman olarak tıp kariyerini bir tarafa bırakarak si­ Bu amaçla ben Sırbistan hükümetine ortak olmayı
               yasete atıldı. Uglyanin davası için hayatını vakfederek, kabul etmiştim. Biz iki milletvekili ile demokratik hü­
    Siyasi taleplerine   yeni bir sayfa açtı toplumda farklı imzalar atmak için.  kümetin kurulmasını sağlamıştık. Ben bakan olarak
                Uglyanin, bir insanın üstünde kolay kolay buluna­ Sancak için yapmayı hedeflediklerim tüm çabalarıma
     yasal yollardan   mayan özelliklere sahip, Mitoviça’da doğdu, Priştine rağmen uygulamada engellenmişti. 3 hükümette yer
    ulaşmaya çalıştı.   ve Saraybosna’da eğitim aldı, Yeni Pazar’da önce aldım, yazılı anlaşmalarımız olmasına rağmen, hükümet
               doktor olarak sonra da siyasetçi olarak görev yaptı ortaklarım sözlerinde durmadılar. Boşnaklara karşı
     Hiç vazgeçmedi,   yapmaya devam ediyor. Bir dönem siyasi sığınmacı büyük nefret ve saygısızlık gösterdiler. Bu konuda de­
               olarak Ankara’da yaşadı. Yeni Pazar’da parti merkezinde ğişen birşey olmayacağını görünce de Milli Meclisi
       Boşnak Milli   ziyaret ederek hoş bir sohbet ettik.    yönetmek için Sancak’a döndüm.
                                      Neyi başardık, hemen söyleyeyim, Boşnakların
     Meclisini Kurdu,     YB: Uzun yıllardır Boşnakların haklarını koruyor­ milli ve Sancak’ın bölgesel kimliğini güçlendirmeye
    Boşnak bayrağını    sunuz, en eski siyasi yapı olarak bugünün pencere­ başardık. Boşnak Milli Meclisini legalleştirmeyi başardık.
               sinden baktığımızda SDA olarak kuruluşunda ne va­ Belgrad ve Podgoritsa bizleri tanımıyordu. halbuki
    dikti, davası için  adlerde bulundunuz, bugüne kadar neleri yaptınız? bizleri tüm dünya tanıyordu. Uluslararası toplantılara
               Hangi konulara önem verdiniz. Ve bugün ile ilgili katılıyorduk, Lahey, Londra ve birçok yerde katılma­
       mücadeleye    planlarınız nelerdir.           mamıza rağmen Sırbistan ve Karadağ bizi tanımıyordu.
      devam ediyor.                         Ancak 25 Şubat 2002 yılında tanıdılar.
                Uglyanin: Biz 1990 yılında partimizin ismine Sancak  Diğer bir başarımız, kendi bayrağımızı, marşımızı
               adını ekledik. Niye? çünkü Sancak, Berlin Kongresinden ve armamızı legalleştirmeyi başardık. Sancak bölgesinin
               1888 bu yana işgal altında olan bir bölgedir. Sırbistan büyük bir çoğunluğunda devlet okullarında ana dilde
               ve Karadağ Sancak bölgesini işgal etti. Bu yüzden biz, Boşnakça eğitim alınmasını sağladık ve Sancak’ta
               Sancak’ı ait olduğu millete iade etmeye karar verdik. devlet üniversitesi kurmayı başardık vs.
               Sancak’ın geleceği ile ilgili ne Belgrat’ta ne de Podgo­ Bizim en büyük başarılarımızdan biri dei 1991
               ritsa’da Sancakta karar alınmaması gerekirdi.  yılında Sanacak için tam bölgesel özerklik referandumu
                Temel amaçlarımızdan biri Sancak’ın statüsü me­ gerçekleştirmemizdi. Diğer bir başarımız ise, Sancaklı
   14 YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19