Page 6 - Dergi 19
P. 6

Gündem


     30 Ağustos Zafer Bayramı


             Üsküp’te Kutlandı                   ürkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği, zaferle taçlanmıştır. Kadim milletimiz, bu zaferle
      İki ülke milli      30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Üs­ bağımsızlığına göz diken kim olursa olsun kanının
      marşlarının     Tküp’te resepsiyon düzenledi.      son damlasına kadar mücadele edeceğiniz ka­
                 Double Tree by Hilton’da yapılan resepsiyonda nıtlamıştı” diye konuştu.
      okunmasının    ev sahibi Büyükelçi Tülin Erkal Kara, katılımcıları  Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak
        ardından    karşıladı. Meclis Başkanı Talat Caferi, Kültür üzere Türkiye’nin tarihine yön vermiş pek çok
         Türkiye   Bakanı Hüsni İsmaili, Eğitim ve Bilim Bakanı Arbır şahsiyetin hayatında önemli bir yer tutan Kuzey
      Cumhuriyeti    Ademi, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Makedonya’da bu zaferi kutlamanın kendilerini
    Cumhurbaşkanı     Elvin Hasan, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı mutlu ettiğini kaydeden Büyükelçi Kara, “Aziz
                                     milletimiz, vatan sevgisinden güç alan bu anlayışla
               Edmond Ademi, milletvekilleri, siyasi parti baş­
      Recep Tayyip    kanları, büyükelçiler, askeri ataşeler, STK temsilcileri, terör örgütü FETÖ’nün alçakça tertiplediği 15
       Erdoğan’ın    iş dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe gi­
       30 Ağustos    davetli resepsiyona katıldı.        rişimini de kahramanca bertaraf etmiş ve devletinin
                 İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından geleceğini korumak için kimseden çekincesinin
     Zafer Bayramı    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip olmadığını bir kez daha göstermiştir. Türkiye,
         mesajı   Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ka­ terörle mücadelesini kararlılıkla ve dirayetle sür­
      katılımcılara   tılımcılara okundu.            dürecektir. Bu mücadeleye dostumuz Kuzey Ma­
        okundu.     Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Tülin kedonya başta olmak üzere tüm dostlarımızın
    Büyükelçi Kara,    Erkal Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ da ve müttefiklerimizin destek vermelerinin öne­
               ğan’ın dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’ya mini vurgulamak isterim. Her durumda küresel
      katılımcılara   özel olarak gönderdiği selamları iletti.  bir meydan okuma olan teröre ve ulusal güven­
        seslendi.     30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir gururla liğimize yönelen her tehdide karşı gerekli yanıtları
               kutladıklarını belirten Büyükelçi Kara, “Tarihimizi vermeye devam edeceğiz” dedi.
               nen şanlı zaferlerinden birini teşkil eden 30 Ağus­ Resepsiyonda, T.C. Üsküp Büyükelçiliğinin
               tos, sadece milletimizin İstiklal mücadelesinin Askeri Ataşe Yardımcısı Yüzbaşı Göktuğ Güngör’ün
               nihayete ermesini değil, aynı zamanda milletimizin binbaşılığa terfi etmesi vesilesiyle rütbe terfi
               yeniden doğuşunu da simgelemektedir. Türk mil­ töreni de yapıldı.
               letinin Anadolu’ya girişinin sağlayan 1071 Malazgirt
               muharebesiyle aynı güne rastlayan 26 Ağustos’ta
               başlayan Büyük Taaruz, 30 Ağustos 1922 günü
   06 YENİ/NEW BALKAN-EYLÜL
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11